Schematherapie

Psychotherapie 

Soms zijn psychische klachten hardnekkiger. Soms heb je al een therapie als bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie gevolgd en is het nodig om de onderliggende patronen ook te veranderen. Zo verklein je de kans dat de klachten terugkomen.

Soms heb je geen op de voorgrond staande klachten, soms heb je nog geen andere therapie gevolgd maar ken je jezelf als een persoon met bepaalde valkuilen in zijn of haar doen en laten waar je last van hebt.

Inzicht gevende psychotherapie is dan een betere aanpak. Er zijn verschillende inzicht gevende psychotherapieën, schematherapie is daar één van.

De Veilige Kamer is gespecialiseerd in schematherapie, een vorm van psychotherapie waarmee je inzicht krijgt en verandering bewerkstelligt in jouw niet-helpende manieren van in het leven staan. Denk bijvoorbeeld aan patronen als steeds maar weer jezelf bekritiseren, jezelf veel moetens opleggen, veel nadenken en piekeren of jezelf wegcijferen. Dit soort patronen en manieren van in het leven staan kunnen ten grondslag liggen aan jouw directe klachten en maken dat deze klachten moeizaam te veranderen zijn. Of je wel of niet voor jou lastige patronen in je persoonlijkheid hebt, hangt af van wat je in je jeugd hebt geleerd en meegemaakt.

Schematherapie is een langer durende psychotherapie. Ook hierbij geldt, korter als het kan en langer als het nodig is. De frequentie is één of twee keer per week het eerste jaar, daarna eens per week.

Het register van schematherapeuten dat de kwaliteit van de therapeuten waarborgt geeft een verdere omschrijving van wat schematherapie is, zie de site www.schematherapie.nl. Lees ook het artikel Je bent geen kind meer.