Psychotherapie

Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode voor psychische klachten en stoornissen. Er bestaan verschillende vormen van psychotherapie. Het doel van alle psychotherapeutische behandelingen is psychische klachten verminderen of beter hanteerbaar maken. Je leert anders tegen bepaalde zaken aan te kijken, anders te reageren op bepaalde situaties. Dit heeft effect op je klachten. Jouw inzet als client is belangrijk, eigenlijk even belangrijk als de deskundigheid van de therapeut.

 

Het doel van alle psychotherapeutische behandelingen is psychische klachten verminderen of beter hanteerbaar maken.

 

Psychotherapie duurt kort als het kan en langer als dat nodig is. Tegenwoordig is er een tendens om psychologische behandelingen bovenal kortdurend en protocolair aan te bieden, dit is over het algemeen helpend en effectief. Binnen De Veilige Kamer geef ik deze korterdurende, ook wel klacht gerichte psychologische behandeling genoemd, in de vorm van cognitieve gedragstherapie. Wanneer klachten al langere tijd bestaan of terugkerend zijn is een andere aanpak nodig. Het gaat dan om complexere problemen waarbij met een gerichte aanpak ook fundamentele persoonlijke trekken in kaart gebracht en beinvloed worden. Voor deze problemen biedt De Veilige Kamer schematherapie aan.

Cognitieve therapie

Schematherapie