Kosten en wachttijden

Kosten

 

Vergoeding van de GGZ
GGZ wordt vergoed vanuit de basisverzekering, niet vanuit een aanvullende verzekering. Dit geldt zowel voor de BasisGGZ als Specialistische GGZ (zie onder Werkwijze voor uitleg over deze begrippen).

 

Ins en outs van kosten voor behandelingen binnen de GGZ
In de GGZ wordt de zorg tegenwoordig gefinancierd met gebruikmaking van Diagnostische Behandel Combinaties (DBC). Dit is een financieringsstelsel waarin behandelaren bijhouden hoeveel tijd er wordt besteed aan een cliënt die in behandeling komt. Er kan sprake zijn van tijd die in direct contact met jou als cliënt is gemaakt, directe tijd geheten. Ook kan er sprake zijn van tijd rondom jouw behandeling maar waar je niet direct bij betrokken bent, hieronder valt bijvoorbeeld een brief schrijven aan je verwijzer of overleg met een vroegere behandelaar.

Al deze tijd wordt elk jaar en zo lang als jouw behandeling loopt opgeteld: je betaalt dus niet per gesprek maar per behandeling. Loopt je behandeling langer dan een jaar dan krijg je aan het einde van elk behandeljaar een factuur die je kunt indienen bij de verzekering. De tarieven voor de behandeltijd zijn bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). De tarieven voor de Specialistische GGZ vind je onder de volgende link voor 2017. De tarieven voor de BasisGGZ vind je hier.

Als je door je huisarts wordt doorverwezen voor een behandeling door een psycholoog of psychotherapeut, krijg je de behandeling (gedeeltelijk) vergoed.

Behandeling door een hulpverlener die contracten heeft afgesloten met de zorgverzekeraars wordt standaard volledig vergoed.

Bij behandeling door een niet-gecontracteerde zorgverlener hangt het af van je polis in hoeverre de behandeling vergoed wordt. Je kunt grof genomen uitgaan van het volgende:

 • Als je polis 100% van de factuur vergoedt, heb je geen kosten
 • Als je polis 90% van de factuur vergoedt, kost een gesprek je E15,-
 • Als je polis 80% van de factuur vergoedt, kost een gesprek E30,-
 • En zo verder

Als je een polis hebt die niet 100% vergoedt dan kan het verstandig zijn per maand een bedrag opzij te leggen. Zo kun je de factuur aan het einde van de behandeling of einde van een behandeljaar gemakkelijker betalen. Lees ook iets verder in dit stuk over de mogelijkheid over te stappen naar een restitutiepolis die 100% vergoedt waardoor je aan de factuur geen kosten hebt.

 

Ongecontracteerde zorg
Wij werken op contractvrije basis, dat wil zeggen dat De Veilige Kamer geen contracten met zorgverzekeraars heeft afgesloten. Afhankelijk van jouw polis hoeft dit voor jou als cliënt vaak geen probleem te zijn. Een groeiend aantal psychologen en psychiaters werkt uitsluitend nog op contractvrije basis.


Waarom werk ik ongecontracteerd?

Ik kies bewust voor het werken zonder contracten met de zorgverzekeraars. De redenen hiervoor zijn:

 • Ik wil zelfstandig samen met jou diagnostiek, verwijzing en behandeling bepalen
 • Ik wil de zorgverzekeraar zo min mogelijk invloed laten uitoefenen op de behandeling. Het bepalen welke behandeling voor jou geschikt is doe ik liever in overleg met jou zelf
 • Ik wil jouw privacy waarborgen en geen patiëntgegevens moeten delen met de zorgverzekeraar
 • Ik wil de tijd die nodig is voor bureaucratisch digitaal declareren liever gebruiken voor cliëntencontact
 • Ik wil niet beperkt worden in hoeveel cliënten ik van een specifieke zorgverzekeraar aan kan nemen

Bron: http://decontractvrijepsycholoog.nl. Meer informatie hierover kun je ook vinden op Zorgvoorkwaliteit.nu)

 

Vergoeding in de verschillende polissen bij ongecontracteerde zorg
Een polis is ofwel een natura of een restitutiepolis ofwel een combinatie van beiden. Bij een naturapolis wordt bij ongecontracteerde zorg minder vergoed dan bij een restitutiepolis.

Let op: Het is niet automatisch zo dat bij restitutiepolissen de zorg ook 100% vergoed wordt.

Wel kan gezegd worden dat alle zorg bij ons voor 60-100% wordt vergoed.

In dit document vind je welke polis van welke zorgverzekeraar welk percentage van de factuur ,die je van ons krijgt, vergoedt bij niet gecontracteerde zorg NB Aan dit schema kunnen geen rechten ontleend worden.

Het veiligst is na te vragen bij je eigen verzekering welk percentage van niet gecontracteerde zorg wordt vergoed. Het veiligst is het jouw vragen per mail te stellen. De volgende vragen ten aanzien van het bedrag of percentage dat de verzekeraar noemt zijn van belang:

 • Welk percentage wordt uitgekeerd?
 • Van welk soort tarief wordt uitgegaan? (Wettelijk tarief? Gemiddeld gecontracteerd tarief? Eigen tarief?)
 • Gaat het dan om een niet gecontracteerde hulpverlener?

Het is goed mogelijk aan het einde van het jaar over te stappen naar een restitutiepolis die 100% vergoeding biedt. Zorgverzekeraars hebben een aannameplicht voor aanmelding voor een restitutiepolis. Het kost je vaak maar enkele euro’s meer per maand en zelfs is het zo dat sommige restitutiepolissen die 100% vergoeden goedkoper zijn dan de polissen die minder vergoeden.

Bij overige vragen over de kosten en vergoedingen stel ze aan je behandelaar.

 

Wachttijden


De Veilige Kamer draait sinds september 2017 en gaat bewust langzaam van start, er zijn momenteel geen wachttijden.