Kwaliteit en Privacy

Kwaliteitswaarborg


Kwaliteitsgarantie
Binnen De Veilige Kamer hecht ik veel waarde aan kwaliteit van zorg en een prettige en juiste bejegening van jou als client. Vanuit de overheid is het verplicht een Kwaliteitsstatuut voor GGZ praktijken en instellingen op te stellen. Hierin staan allerlei aspecten van het waarborgen van de kwaliteit binnen psychologische praktijken beschreven. Het kwaliteitsstatuut van De Veilige Kamer vind je hier.

Om psychologische ondersteuning van goede kwaliteit te kunnen bieden houd ik mijn kennis en kunde up to date door lidmaatschappen van verschillende beroepsverenigingen, volg ik jaarlijks cursussen en bezoek ik congressen, neem ik deel aan intervisiegroepen met andere psychologen en geef ik supervisie.

Binnen jouw behandeling bewaak ik de kwaliteit door het regelmatig afnemen van vragenlijsten, eens per 3 maanden, waarmee wordt gemeten in hoeverre jouw klachten zijn afgenomen.

Alleen met jouw toestemming koppel ik jouw voortgang terug aan jouw verwijzer.

Beroepscode
Als psycholoog ben ik ook gebonden aan de beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Ook deze beroepscode moet garanderen dat je de juiste bejegening en ondersteuning ontvangt van de behandelend psycholoog. De vier pijlers van deze beroepscode zijn verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid.

Suggesties en klachten 
Mocht je suggesties hebben of tegen een probleem aanlopen met mij als jouw psycholoog dan nodig ik je uit dit met mij te delen (in een persoonlijk gesprek). Mocht na dit gesprek jouw probleem niet opgelost zijn dan kun je een geschil melden of een officiële klacht indienen bij de LVVP-klachtenfunctionaris van Klacht&Company.

Deze is bereikbaar per mail via
LVVP@klachtencompany.nl, per telefoon via (088) 234 16 06 of per aangetekende post via Postbus
3106, 2601 DC Delft.

Op de volgende website staat uitgelegd hoe te handelen bij een klacht:
https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bij-klachten-over-de-behandelaar/9b.

Ik ben tevens via de LVVP aangesloten bij de volgende geschillencommissie:

De Geschillencommissie Zorg in Den Haag

Link naar website:
https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/vrijgevestigde-ggz-praktijken

 

 

Privacy

De afgelopen tijd is er veel specifieke aandacht gekomen voor de bescherming van persoonsgegevens. Om er zeker van te zijn dat ook jouw gegevens veilig zijn en niet op plekken belanden waar ze niet horen, heb ik voor De Veilige Kamer een Privacy-statement opgesteld. Dit is een wettelijk vereiste en ik ben er blij mee als behandelaar: het noodzaakt goede maatregelen te treffen voor bescherming van de vaak gevoelige informatie die je mij toevertrouwt. Ik wil met jouw gegevens zorgvuldig omgaan, hoe ik dat heb gewaarborgd lees je hierna. Je ziet het Privacy statement zoals dat door de beroepsvereniging is opgesteld hetgeen ik toepasbaar heb gemaakt op mijn praktijk. Ook lees je iets beter leesbare informatie voor jou, als client, waarin staat uitgelegd hoe jouw gegevens worden beschermd en op welke punten ik heb gelet.

Het Privacy statement De Veilige Kamer lees je hier.

Het informatiedocument Uw Privacy-Informatie voor clienten lees je hier.

 

 

LVVP                 Vereniging EMDR Nederland  VGCt_logo

 

Schematherapie voor persoonlijkheidsproblematiek