Cognitieve gedragstherapie

Psychotherapie 

Cognitieve gedragstherapie is een therapievorm binnen De Veilige Kamer die veel gebruikt wordt bij angst, depressie, posttraumatische stress stoornis en bij bepaalde niet helpende gedragingen als moeilijk nee zeggen en jezelf wegcijferen.

Binnen de cognitieve gedragstherapie gaat het om automatisch in je hoofd springende negatieve gedachten. Deze gedachten veroorzaken oncomfortabel aanvoelende emoties als angst, verdriet en boosheid. Als deze negatieve emoties je functioneren ook negatief beïnvloeden en je er last van hebt, kun je met een therapeut uitzoeken of jouw negatieve manier van denken wel helemaal klopt. Samen zoeken we dan naar een geschiktere manier van denken. Ook jouw manier van doen en problemen aanpakken kan meer of minder helpend zijn, vaak hangt dat samen met je gedachten. Oefenen met ander gedrag is dan een aandachtspunt, we gebruiken verschillende oefeningen en spreken opdrachten af die je tussen de gesprekken door thuis kunt doen.

Cognitieve gedragstherapie is korter durend, veelal tussen de 10 en 25 gesprekken, eens per week. Het mikt op je stabiel voelen.

Hoewel cognitieve gedragstherapie gaat over het beïnvloeden van je gedachten is er binnen De Veilige Kamer ook in deze therapie direct aandacht voor emoties in je lichaam. De combinatie tussen analyse/denken en voelen is en blijft kenmerkend voor mijn praktijk.