EMDR

Trauma

Eye Movement Desensitisation & Reprocessing, EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring. Ook komen er steeds meer toepassingsgebieden van EMDR bij zoals trauma gerelateerde angsten en verslaving.

In het kort komt de behandeling erop neer dat je wordt gevraagd de nare gebeurtenis voor de geest te halen. Tegelijkertijd wordt je aandacht van de nare herinnering afgeleid bijv. door het volgen van de bewegende vingers van de therapeut. Dit stimuleert het verwerkingsproces in de hersenen waardoor de emoties geleidelijk minder worden. Na 8 zittingen wordt gekeken of de behandeling effect heeft. Heeft t niet het gewenste effect dan wordt overgeschakeld op een andere traumabehandelmethode.

EMDR wordt behalve bij PTSS ook toegepast bij mensen die herhaaldelijk en langdurig traumatische ervaringen hebben gehad zoals verwaarlozing in pedagogisch of emotioneel opzicht, mishandeling of seksueel misbruik. Er hebben veel beschadigende gebeurtenissen plaatsgevonden die op basaal niveau negatieve overtuigingen hebben gegeven en de persoonlijkheid hebben gevormd. Er kan dan sprake zijn van Complexe PTSS. EMDR bij deze vaak al vroeg in het leven beschadigd geraakte mensen duurt langer en verloopt vaak moeizamer, alleen al door het grote aantal concrete gebeurtenissen dat moet worden verwerkt.

Binnen De Veilige Kamer ondersteun ik bij PTSS en complexere traumatisering het verwerkingsproces graag met lichaamsgericht werken.

Lees ook: www.emdr.nl